Voorwaarden

Na een consult of ingreep wordt u vriendelijk verzocht direct af te rekenen (PIN of contant).

Op (behandelings)overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008 van toepassing.

Link KNMVD Voorwaarden [.pdf]

Reacties zijn gesloten.